wz
 
 

 

 

V Kralovicích

Darmo sa nehovorí, že rodina je základom štátu a aj základom medziľudských vzťahov v širšom spoločenstve ľudí. Je krásne, keď sa rodina schádza v pravidelných intervaloch počas roka a tým si vymieňa nielen svoje skúsenosti z bytia na tejto zemi, ale hlavne svoju náklonnosť ku vzájomnej úcte a láske medzi pokrvnými príbuznými, čo je impulzom a aj zdrojom pre možnosť rozdávania toho, čo získavajú navzájom v pokrvnej rodine, ďalej, iným, cudzím ľuďom. Takýmto zdrojom je pravidelné stretávanie rodiny Honzíka, ktoré sa koná pravidelne každý rok striedavo u členov rodiny, bratov, bratrancov, sesterníc. Honzíkova rodina prekonala účasťou jeho členov rodiny na 300% od svojich bratrancov! Plná spokojnosť je na tvárach účastníkov, ako samí vidíte na fotografiách. A mňa takýto pozdrav od Honzíka veľmi potešil, keďže dáva človeku vedieť o tom, že ľudskosť a váženie si svojich koreňov rodu je ctená a vážená, že existuje na tomto zlom napáchnutom svete a má svoje miesto a pretrváva.

Ďakujem za dobrú správu z domova Honzíka z konca mesiaca septembra roku 201
4!

by Cezmín Slovakia 7.1.2015 http://mudraakoradio.euweb.cz