wz
 
 

 

 

Sváteční dny

Kromě svátečních dnů, které slavíme všichni jako oficiální svátky v naší republice jsou i sváteční dny každé rodiny zvlášť. Mezi ně patří dny rodinných událostí jako jsou křtiny, u věrících taky svaté přijímání, biřmování, svatba a také dny narozením blízkých členů rodiny.
V únoru jsme tedy měli jednu takovou příjemnou událost a to oslavu kulatých narozenin našeho tchana, kde jsme byli podat zdravici, poblahopřát a připít na zdraví a s radostí jsme poseděli i podebatovali o všem možném i nemožném. Přeji mu jen co nejvíce zdraví do dalších dnů života, aby se spolu s námi mohl těšit z dětí a vnoučat. Tchane, i touto cestou "Na zdraví a štěstí!"

Honza

by Cezmín Slovakia 7.1.2015 http://slovania.czweb.org