wz
 

 

 
 

Řím, věčné město, i když už dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), přesto zůstává nejúžasnějším městem na světě.
Já určitě nemám v úmyslu vést zde poučné řeči o věčném městě, o jeho dlouhé a úžasné historii, ale pár slovy a obrázky provést několika místy, které jsem měl možnost navštívit.
Pokud by někdo chtěl vědět o Římu víc, tak existuje určitě řada průvodcovských stránek na internetu, podrobné popisy a výklady apod. Snad jen bych dal odkaz na Wikipedii, kde sám rád některé informace hledám a čerpám, tady http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
Do Říma jsme se se ženou vypravili už 2x. Poprvé s přáteli a pak sami, protože jsme se tam prostě a jednoduše chtěli vrátit. Ani zdaleka jsme neprošli všechna zajímavá místa, ale třeba zaujme čtenáře pár obrázků a několik vět u každého z nich.

Kde asi tak začít moji malou „prohlídku“ Říma? Snad u antických památek? Na ně lze samozřejmě narazit v Římě takřka všude, tedy na každém kroku a mohou to být různé sloupy a zbytky zdí ukryté i v bočních uličkách, kam turista ani nepřijde. Ale nejznámější je samozřejmě Forum Romanum. V dobách antického Říma to bylo centrum veřejného dění ve městě i v říši. Je to zhruba obdélníkové náměstí o rozměrech asi 130x60 m mezi pahorky Kapitol a Palatin, kterým prochází hlavní římská cesta Via Sacra, spojující pahorek Kapitol s Koloseem. Konaly se zde slavnosti, triumfální průvody, soudy, volby, politická shromáždění i trhy. Dnes tudy prochází turisté s lahvemi pitné vody a snad někteří, já tedy určitě, si představují, jaké to tam tehdy asi bylo, co se tam odehrávalo a jak vypadali lidé a co tam dělali apod.

Kousek od Forum Romanum, vlastně hned vedle je známé Koloseum. Vyprávět o něm cokoliv by bylo nošením dříví do lesa. Fotky oválného amfiteátru zná každý. Jeho stavba začala mezi lety 70 a 72 n. l. za římského císaře Vespasiana a byla dokončena v roce 80 n. l. za Tita. Bylo schopno pojmout 50 000 sedících diváků a bylo užíváno ke gladiátorským zápasům a veřejným podívaným.

Při návštěvě Říma samozřejmě nejde nenavštívit Vatikán, sídlo papeže. S rozlohou přibližně 44 ha a méně než tisíci obyvateli je to nejmenší mezinárodně uznaný stát na světě. Název Vatikán pochází od pahorku Vaticanus Mons, na kterém se nachází, a je odvozen ze starolatinského vates (věštec) a doslova znamená Pahorek věštců.
Jedním ze symbolů Vatikánu je Švýcarská garda, která je vatikánskou armádou. Jde o nejmenší, nejstarší, nejbarevnější a nejfotografovanější oficiální armádu na světě. V současnosti funguje zejména jako reprezentativní stráž a ochranka papeže
A tak se podívejte na mé obrázky, které jsem zde pořídil. Všech nejméně dvě stě, co jsem tam nafotil, jich sem dát nejde, ale jen pár ano.

Z kopule Svatopetrské baziliky ve Vatikánu je vidět „Andělský hrad“. Kdo četl román Dana Browna Ztracený symbol, tak bude vědět, že část děje se v něm odehrává. Andělský hrad bylo původně Hadriánovo mauzoleum. Je to monumentální kruhová stavba v Římě a nejde jí přehlédnout.

Další sérii obrázků jsem pořídil u známé Fontány di Trevi. Tato římská fontána byla vybudována v letech 1732 až 1762. Voda do fontány přitéká z větší části podzemím kanálem Aqua Virgo, který nechal vybudovat Marcus Vipsanius Agrippa v roce 19 př. n. l. Kanál tehdy zásoboval vodou Agrippovy lázně na Campus Martius, nedaleko Pantheonu. Je zvykem, že lidé do fontány hází mince, aby se jim splnilo jejich přání, a také my jsme několik mincí s našimi přáními do fontány samozřejmě hodili.

A na závěr už jen pár obrázků, takovou mojí všehochuť. Ono by se totiž dalo o Římu psát dál a dál …, ale třeba se po této četbě mých řádků zvídavý a trpělivý čtenář bude sám chtít do věčného města podívat a tak bych ho ochudil o zážitky, které jej na 100% při návštěvě čekají!!
Ještě tedy:
Chrám Panteon včetně interiéru.
 

Známé Španělské schody.

A na konec nádherné náměstí Cambo de Fiori (v překladu "květinové pole").

A nyní už je to na Vás, jet se prostě přesvědčit do Říma, že co píšu je jen nepatrná část všeho pěkného, co tam člověk může vidět …