wz
 

 

 

Ptačí domky

Jednou z nevelkých, ale zajímavých pozoruhodností Kadaně jsou tři zachované tzv. „Ptačí domky“. Bylo by však škoda místo neukázat, protože jednak není oficiálně moc připomínáno a jednak je tak trochu skryto.
Jedná se o drobné domky, přilepené na vnitřní stranu hradební zdi. V těchto zpravidla jednopokojových domech bydleli chudí obyvatelé města, např. chudí řemeslníci. Dnes jsou na soukromých pozemcích, prohlédnout si je lze pouze zvenčí. Takovéto domky u nás jsou vzácné, podobné ale najdeme například v Úštěku.

Stavbičky nazývané "ptačí domky" byly stavěny na hradbách jako malá obydlí pro chudší dělníky. Později sloužily k různým účelům. V těchto byl například kdysi sklad střelného prachu a kulí pro blízkou střelnici. Dnes slouží majitelům domů jako zahradní domky.

Kromě výše zmíněných tří domků jsou ale v kadaňských hradbách další domky. Nejsou tak výstavné, proto možná ještě více opomíjené, ale jeden je možno vidět při venkovním posezení v jedné restauraci a druhý a třetí je na východních městských hradbách.

by Cezmín Slovakia 7.1.2015 http://slovania.czweb.org