wz
 
 

 

 

 

Hoštka

Zhistorie je známo, že již ve 12. století tu byla osada, která se rozrostla a v první polovině 14. století byla prohlášena městečkem. Byl zde čilý obchodní ruch, přes území obce vedla významná Lužická cesta. V roce 1577 nechal Rudolf II. zařídit ve městečku městský úřad a udělil Hoštce právo pořádat výroční trhy, město mělo i právo hrdelní. V 16. století byly v okolí městečka založeny první chmelnice. V roce 1853 bylo městečko povýšeno na město. V roce 1874 byla ve městě zprovozněna železniční trať z Lysé nad Labem do Děčína. Doba husitských válek si na městečku vybrala velmi krutou daň. Vojsko pod vedením Jana Smiřického napadlo a dobylo město a jako trest za odpor při dobývání nechal Jan Smiřický obyvatele města povraždit. Ani třicetiletá válka městečko neušetřila, polovina domů ve městě byla zbořena nepřátelským vojskem. V polovině 19. století nebylo městečko na trase hlavních komunikací a tím se jeho rozvoj zastavil. Značný úpadek na svém rozvoji Hoštka zaznamenala na konci druhé světové války po odsunu německých obyvatel. Po roce 1945 se do obce přistěhovali lidé z různých míst, rozdílných kultur a národností. Tyto události měly dlouhodobý vliv na rozvoj obce. 10. října 2006 byl obci vrácen status města.
Centrum městečka tvoří velké obdélníkové náměstí a nedaleké malá náměstí. Městečko si zachovalo půdorys od svého vzniku, ale řada historických domů ve městě byla zmodernizována. I přes tuto modernizaci dodávají domy městečku maloměstský nádech. Původní budova radnice byla postavena na konci 18. století a v polovině 19. století byla přestavěna. Kostel svatého Otmara byl postaven ve 12. století. V průběhu let prodělal celou řadu úprav a přestaveb, poslední proběhla v roce 1862. Budova městského špitálu byla postavena v roce 1796. Ve středu náměstí je barokní sloup Nejsvětější Trojice zhotovený v roce 1735 až 1737. K dalším historickým památkám ve městečku nesmíme zapomenout připojit kapli Nanebevzetí panny Marie postavenou v letech 1756 až 1762. A také židovský hřbitov založený v roce 1789.
Hoštka leží v Ústeckém kraji, jihovýchodně od Litoměřic nedaleko Štětí. Město má celkem čtyři části (Malešov, Kochovice, Hoštka a Velešice). Městečko se rozkládá v mírně zvlněné krajině zvané Česká tabule. Městem protéká potok Obrtka, který se vlévá do Labe. Město Hoštka a jeho čtyři části leží v úrodné krajině Polabí na prahu Českého středohoří. Jižním směrem od městečka na břehu řeky Labe jsou založeny ovocné sady a vinice. Severním směrem od Hoštky najdeme u obcí Svařenice a Malešov chmelnice. Jižním okrajem města prochází lokální značená cyklistická trasa, ze které se můžeme nedaleko břehu řeky Labe připojit na dálkovou cyklistickou trasu zvanou Labská vinařská trasa. Turistická značená trasa vede z městečka jen jedna. Její začátek najdeme u železničního nádraží a cesta vede kolem vinohradu a sadů, přes nedaleký les do města Roudnice nad Labem. Dostupné autem po celý rok. Městem prochází silnice II/261 Liběchov - Děčín a železniční trať Lysá nad Labem - Ústí nad Labem (č. 072), na které je zřízena železniční stanice Hoštka. Zastavují zde jen osobní vlaky.

by Cezmín Slovakia 7.1.2015 http://milujempanip.wz.cz